środa, 25 maja 2016

Budowa ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Budowa ploty PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Balustrady plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plot plastikowe na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz